November 17 AM - Pastor Darcy Ward

October 27 PM - Pastor Rego

November 10 AM - Col. Brad Baumann

October 27 AM - Pastor Matthew Ward

November 3 PM - Bishop Rick Thomas

October 20 PM - Pastor Anthony Kneeland

November 3 AM - Bishop Rick Thomas

October 20 AM - Pastor Matthew Ward